Resetten van de Indoor Camera

Resetten van Indoor camera naar standaard fabrieksinstellingen
Notitie: Dit geldt alleen voor Indoor camera's Hieronder volgen twee manier om de Indoor camera te resetten. Resetten door op de Rese...
Ma, 25 Jul, 2016 at 3:52 PM
Resetten van de Outdoor camera naar standaard fabrieksinstellingen
Notitie: Als de camera gereset is zijn alle camera inloggegevens en WiFi info teruggezet naar standaard, je moet dit opnieuw toevoegen in de app. ...
Ma, 25 Jul, 2016 at 3:44 PM